'> بیمه ها و مراکز طرف قرارداد آزمایشگاه وحید | آزمایشگاه وحید

 

مراجعه کنندگانی که از سوی مراکز و ارگان های زیر بیمه شده اند، می توانند از خدمات آزمایشگاه وحید متناسب با پوشش بیمه و ارگان مربوطه استفاده کنند.
لازم به ذکر است مراجعینی که از بیمه های تکمیلی استفاده می کنند می توانند چکاپ های آزمایشگاهی عمومی و دوره ای را با نرخ و شرایط بسیار مناسبی استفاده کنند. جهت مشاوره بیشتر با ما در آزمایشگاه وحید تماس بگیرد. و یا از اینجا اقدام کنید.
نیروهای مسلح بانک سپه
پست بانک(تجارت نو) بانک تجارت
خدمات درمانی بانک شهر(آسیا)
بانک ملی بیمه تکمیلی دانا
بانک ملت بیمه تکمیلی سینا
بانک صادرات بیمه تامین اجتماعی
بانک کشاورزی بانک مهر اقتصاد(آسیا)
بیمه تکمیلی دی بیمه تکمیلی ملت
بانک مسکن بیمه تکمیلی ایران
بیمه تکمیلی آسیا پرسنل کمیته امداد(تجارت نو)